Slotjesbeugel

In Nederland is de slotjesbeugel nog steeds de meest bekende beugel. Bij de slotjesbeugel worden er metalen brackets direct op de tanden bevestigd. Die brackets worden ook wel slotjes genoemd, vandaar de naam. De slotjesbeugel is vooral nog bij jongeren erg populair. Dat wil zeggen, die dragen hem het meest. Bij volwassenen echter bestaat er een groeiende behoefte aan een goed alternatief dat minder opvallend is, omdat zij zich vaak te oud voelen voor de slotjesbeugel en niet willen dat een opvallende beugel het uiterlijk verstoord.

De slotjesbeugel

Beugel

De beugel is een tandheelkundig hulpmiddel waarmee de stand van het gebit kan worden veranderd. Door de constante kracht die de beugel uitoefent op tanden en kiezen gaat er een corrigerende werking vanuit. Het doel van het gebruik van een beugel is meestal cosmetisch.

De onzichtbare beugel tegenover de slotjesbeugel

Beugels worden vooral door jonge kinderen gedragen, omdat bij hen het gebit nog volop in ontwikkeling is en afwijkingen nog relatief makkelijk te corrigeren zijn. De leeftijd voor een eerste beugel ligt ongeveer tussen de 10 en 12 jaar. Omdat erg veel kinderen een beugel dragen, ervaren de meesten het dragen ervan niet als een groot probleem. Voor volwassenen echter vormt de opvallendheid van de meeste beugels een obstakel bij het verkrijgen van een mooi, recht gebit. Juist omdat het grootste deel van de volwassenen een beugel kiest vanuit esthetische overwegingen, wil men graag dat de beugel zo min mogelijk opvalt.

Vanuit esthetisch oogpunt zou je de beugel kunnen verdelen in twee groepen: de zichtbare en de onzichtbare beugel. De meest voorkomende zichtbare beugel is de slotjesbeugel; een beugel die met slotjes (ook wel “brackets” genoemd) op de tanden wordt bevestigd. De onzichtbare beugel zou je vervolgens ook kunnen verdelen in twee groepen; de linguale beugel en het onzichtbare bitje. De linguale beugel is een beugel die (eveneens met slotjes) aan de binnenkant van het gebit wordt bevestigd. Van de onzichtbare bitjes is de Invisalign beugel de bekendste. Deze wordt als een soort onzichtbare hoes over de tanden en kiezen geschoven.

De onzichtbare beugel

Tegenwoordig bestaan er gelukkig ook onzichtbare beugels. Allereerst heb je de linguale beugel. Dat is een slotjesbeugel die alleen aan de binnenkant van het gebit wordt bevestigd. Een belangrijk nadeel van deze beugel is dat hij het poetsen bemoeilijkt en daarmee een goede reiniging van het gebit. Daarbij is de linguale beugel eigenlijk niet echt onzichtbaar; bij het praten zie je hem duidelijk blinken. Een andere onzichtbare beugel, die sterk in opkomst is, is de Invisalign beugel. Deze beugel is wel zo goed als onzichtbaar en daarom zeer geschikt voor mensen die erg op hun uiterlijk zijn gesteld en/of die een representatieve functie hebben. Een ander belangrijk voordeel is dat de Invisalign beugel uitgenomen kan worden bij het poetsen, zodat men het gebit optimaal kan blijven verzorgen.

Video over de slotjesbeugel

In onderstaande video komen de verschillen tussen de slotjesbeugel en de invisalign beugel aan de orde.

Gratis beoordeling voor de onzichtbare beugel
Invisalign advantage award

Invisalign beugel

  • Onzichtbaar
  • Korte behandelduur
  • Uitneembaar
  • Comfort
  • Gezond
  • Pijnloos
  • Perfectie