Kosten invisalign

De kosten van Invisalign liggen over het algemeen wat hoger dan bij een conventionele beugel. Dat heeft te maken met de productiekosten. Allereerst wordt er met de modernste digitale technieken een behandelplan gemaakt en vervolgens produceert Invisalign voor iedere patiënt niet slechts één beugel, maar een hele serie beugels. De kosten zijn dus ook voor een groot deel afhankelijke van de lengte van de behandeling. Hoe uitgebreider het gebit gecorrigeerd dient te worden, hoe meer beugels er nodig zijn en hoe hoger kosten. Maar omgekeerd geldt het tegenovergestelde; bij minimale ingrepen zijn de kosten relatief laag.

Invisalign en verzekering

Sinds 1 januari 2010 wordt Invisalign expliciet genoemd in de algemene voorwaarden van een aantal verzekeraars. Dat betekent dat de beugel voor volwassenen (gedeeltelijk) verzekerd is vanuit van de aanvullende verzekering. Jongeren kunnen in sommige gevallen een vergoeding krijgen vanuit de basisverzekering. Overigens verschilt dit per zorgverzekeraar, omdat iedere verzekeraar er een andere vergoeding voor beug els op nahoudt. Let er dus op dat Invisalign daadwerkelijk genoemd worden onder het kopje ‘Orthodontie’ in de voorwaarden van uw verzekering.

Gratis beoordeling voor de onzichtbare beugel
Invisalign advantage award

Invisalign beugel

  • Onzichtbaar
  • Korte behandelduur
  • Uitneembaar
  • Comfort
  • Gezond
  • Pijnloos
  • Perfectie