Orthodontie bij volwassenen

Over het algemeen maken volwassenen minder vaak gebruik van orthodontie dan jongeren. Dat komt voornamelijk omdat het gebit van jongeren nog sterk in ontwikkeling is en scheefgroei sneller plaats vindt. Bij volwassen ontwikkelt het gebit zich nauwelijks meer en daarom hoeft er minder gecorrigeerd te worden. Toch zijn er nog veel volwassenen die niet tevreden zijn over hun gebit en het graag zouden laten corrigeren – hoe minimaal ook – door een orthodontist. Maar om met de opvallende slotjesbeugel rond te lopen, is voor veel volwassenen een te hoge drempel.

Invisalign en verzekering

Er zijn voor volwassenen gelukkig tegenwoordig ook onzichtbare correctiemethoden, zoals de Invisalign beugel. Deze onopvallende beugel is gemaakt van transparant kunststof en daarom speciaal geschikt voor volwassenen – al zijn er tegenwoordig ook Invisalign behandelingen voor jongeren. Orthodontie voor volwassenen zit niet in de basisverzekering, maar wordt in sommige gevallen wel vergoed door de aanvullende verzekering. Onder het kopje ‘Orthodontie’ in de algemene voorwaarden staat of het al dan niet vergoed wordt. Per 1 januari 2011 wordt iedereen vanaf 18 jaar beschouwd als volwassen voor wat betreft de orthodontische behandeling.

Nog niet zo heel lang geleden was orthodontie nog geen specialisme. Tandartsen deden zelf alle orthodontistische ingrepen. Pas vanaf de jaren vijftig werd het een apart specialisme. Sindsdien heeft het vak zich enorm ontwikkeld. Er bestaan nu zelfs onzichtbare beugels, zoals de Invisalign beugel. Omdat orthodontie zo’n belangrijk onderdeel van de tandheelkunde is, vormt het vak nog steeds een basisonderdeel van de opleiding tandheelkunde.

Orthodontist

De term orthodontist stamt uit het Grieks. Het woord is afgeleid van orthos (recht) en odontos (tand). De orthodontist, die ook wel beugeltandarts wordt genoemd, is een specialist die na de reguliere studie tandheelkunde nog 4 jaar extra heeft gestudeerd. Alleen na deze 4 specialisatiejaren mag een tandarts zichzelf orthodontist noemen.

De orthodontist bestudeert de vorm en ontwikkeling van het gebit en kaken en zorgt voor de optimalisatie van de stand ervan met behulp van beugels. Omdat het gebit zich vooral ontwikkelt wanneer we jong zijn, behandelt de orthodontist voornamelijk kinderen.

Weliswaar is een orthodontist in de basis ook gewoon een tandarts, toch ziet het specialisme uitsluitend op tandheelkundige ingrepen die de stand van het gebit veranderen. Om als patiënt door een orthodontist behandeld te worden, heb je een doorverwijzing van je tandarts nodig.

Gratis beoordeling voor de onzichtbare beugel
Invisalign advantage award

Invisalign beugel

  • Onzichtbaar
  • Korte behandelduur
  • Uitneembaar
  • Comfort
  • Gezond
  • Pijnloos
  • Perfectie